Yritysmaailmassa ja verkossa on viime aikoina käyty mielenkiintoista keskustelua siitä, onko käyntikortti enää nykypäivänä tarpeellinen. Moni kokee käyntikortin markkinoinnin ja verkostoitumisen välineenä vanhanaikaiseksi ja joidenkin mielestä yhteystiedot on mahdollista vaihtaa kätevämmin esimerkiksi LinkedInin kautta. Käyntikortti nähdään myös ylimääräisenä kuluna, sekä ympäristönsuojelun kannalta turhana paperin tuhlauksena. Perinteisen printin ja digitaalisuuden välillä ei kuitenkaan tarvitse, eikä kannata tehdä pois sulkevia valintoja, sillä molemmat vahvistavat ja tukevat tehokkaasti toisiaan. Jokaisella yrityksellä tulisikin olla edelleen sekä käyntikortit, että LinkedIn ahkerassa käytössä. Voiko perinteisellä käyntikortilla olla ominaisuuksia ja arvoja, jotka peittoavat digitaalisuuden? Monet meistä oppivat ja muistavat asioita visuaalisesti, osalle tuntoaisti on väylä, jolla asiat painuvat ja palautuvat mieleen parhaiten. Hyvin suunniteltu ulkoasu ja kädessä miellyttävältä tuntuva materiaali kertovat yrityksestä positiivista tarinaa ja vahvistavat muistijälkeä. Käyntikortti on kustannukseltaan pieni, mutta kokonaisuudessa kenties merkittävän tärkeä elementti, joka voi palauttaa henkilön tai yrityksen mieleen, joskus jopa vuosien päästä ja juuri tärkeällä hetkellä. Mieleen on voinut jäädä esimerkiksi logo, värit tai käyntikortin poikkeava muoto, jopa silloin kun itse henkilön tai yrityksen nimi ei enää muistu mieleen. LinkedInistä voi olla vaikea lähteä etsimään henkilöä puutteellisilla tiedoilla satojen kontaktien joukosta, mutta käyntikorttikansiosta tai pöytälaatikosta huolella talteen laitettu, mieleen jäänyt kortti löytyy. Onko digitaalinen...

Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median nopeasta ja kiihtyvästä virrasta on yhä vaikeampi nousta esille. Erottuakseen on julkaistava säännöllisesti ja monissa kanavissa. Useissa yrityksissä mietitäänkin, kuinka julkaisut saadaan tuotettua helposti, näkyvästi ja kustannustehokkaasti. Onko parempi hankkia ulkopuolista asiantuntija-apua huolehtimaan yrityksen visuaalisesta näkyvyydestä, vai voisiko joku talon sisällä suunnitella ja tuottaa materiaalia verkkoon edullisilla tai ilmaisilla kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmilla? Pystytäänkö säästämään kustannuksissa suunnittelemalla lehtimainonta ja printtimateriaalit itse muiden töiden ohessa? Jos yrityksellä on oman ydintoiminnan lisäksi käyttää resursseja uusien ohjelmien opetteluun ja materiaalien työstämiseen, on tiettyjä asioita joita yrityksessä voidaan hyvin tehdä itse. Perusasiat on kuitenkin tärkeää laittaa kuntoon ammattilaisen kanssa, jotta visuaalinen viesti saadaan kulkemaan vastaanottajalle yhtenäisenä ja mieleenpainuvalla tavalla. Perusasiat kuntoon graafisen suunnittelijan kanssa Visuaalisuus on yhä tärkeämmässä roolissa markkinoinnissa. Erottuakseen yritys tarvitsee paitsi näkyvyyttä, myös tunnistettavuutta. Hyvin suunniteltu, selkeä ja johdonmukaisesti toistuva yritysilme tunnistetaan kaikissa yhteyksissä. Hyvällä graafisella suunnittelulla luodaan haluttua mielikuvaa, parannetaan kaupan mahdollisuutta ja vahvistetaan yrityksen liikevaihdon kasvua. Yrityksen graafisen ilmeen perusasioihin kuuluvat minimissään logo, värit ja fontit. Näiden suunnitteluun tarvitaan graafisen suunnittelijan apua. Kun perusasiat on suunniteltu, ne tallennetaan graafiseen ohjeistoon. Graafinen ohjeisto toimii yritysilmeen manuaalina, josta on helppo myös yrityksen sisällä tarkistaa värikoodit, logon suoja-alueet ja fonttien leikkaukset. Yritysilmeen perusasioihin kuuluu myös määritellä, minkä tyyppisiä kuvia yrityksen julkaisuissa käytetään. Kuvilla...

Meiltä kysytään silloin tällöin, kuinka usein verkkosivut tulisi uudistaa? Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei ole olemassa, mutta kokemus on kuitenkin osoittanut, että kolmesta neljään vuotta on ollut useimmille yrityksille sykli, jolloin uudistukselle ilmenee tarvetta. Monesti yrityksen oma toiminta, toimintaympäristö tai asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet niin paljon, että sivujen sisällöt ja rakenne täytyy miettiä vastaamaan nykyistä tilannetta. Listasin alle kysymyksiä, joiden pohjalta voit miettiä, alkaako oman yrityksesi sivustolla tulla ”parasta ennen” -päiväys kohtapuolin vastaan. Ensivaikutelma sivustosta - onko sivuston ulkoasu tätä päivää? Sivuston design vanhenee auttamatta sivuilla kävijöiden silmissä muutamassa vuodessa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että eri aikakausilla on omat leimalliset tunnusmerkkinsä kaikessa muotoilussa ja ennen pitkää tämän päivän verkkosivujen designkin muuttuu retroksi. Ajan tasalla oleva sivusto kertoo yrityksen elinvoimaisuudesta, kun taas vanhan oloinen sivusto herättää kysymyksiä onko yritys toiminnassa tai kuinka sillä menee. Palveleeko sivuston käyttöliittymä edelleen sivustolla kävijöitä? Joskus yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaativat asioiden uudelleenjäsentelyä myös sivustolla. Jotta tärkeät asiat tulevat hyvin esille ja tarvittava tieto on helposti sivuston käyttäjien löydettävissä, sivusto tarvitsee usein rakenteellisia muutoksia. Onko sivuston sisältö ajan tasalla? Sisältö ei ehkä enää vastaa yrityksen nykyistä toimintaa ja tarjontaa. Sinne on kenties päivitetty pakolliset muuttuneet tiedot, mutta sisällön kehitys on saattanut jäädä...