Valmistautuminen esitykseen tai koulutustilaisuuteen, jossa haluat tuoda yrityksestäsi ja itsestäsi parhaat puolet esille, vaatii paljon aikaa ja paneutumista. Itse sisältö ja esityksen suunnittelu sekä harjoittelu ovat määräajan lähestyessä keskiössä, eikä presentaation ulkoasuun panostamiseen ehkä ole kovin paljon aikaa, eikä välttämättä yksinkertaisesti enää edes energiaa. Ajatus ei kulje ja luovuus ei kukoista stressaantuneena ja kiireessä tehdyt hätiköidyt kuva- ja värivalinnat eivät tue muuten hyvää esitystä. Kuvien resoluutiot tuottavat päänvaivaa ja yrityksen graafisiin esityksiin pitäisi keksiä lisää värejä. Kuulostaako tutulta? Jos tilanne on edennyt näin pitkälle, juuri mitään kyseisen esityksen osalta ei ole enää tehtävissä, mutta seuraavaan kertaan voit varautua ennakkoon, yrityksen brändiä ja esitystä tukevalla PowerPoint-templatella. Kun esitysmateriaalit on mietitty ennakkoon yritysilmeen mukaisiksi ajan kanssa, sinun on helppo lähteä kasaamaan kokonaisuutta ja keskittyä itse sisältöön. PowerPoint-esitys voi olla yleisöllesi ensikosketus yrityksen brändiin, tai se voi vahvistaa jo ennestään tuttua mielikuvaa yrityksestä. Hyvästä, valmiiksi suunnitellusta PowerPoint-templatesta löytyy: - muutama laadukas kansikuvavaihtoehto- yrityksen tarpeisiin suunnitellut sisältödiat kuvilla sekä ilman- esitystä rytmittämään ja jaksottamaan useita välilehtiä otsikkopaikkoineen- graafisille pylväsdiagrammeille ja piirakoille valmiit pohjat, riittävän laajalla, yrityksen omaa väripalettia noudattavalla väriskaalalla- esityksen loppuun kiitos-sivu, joka jättää kuulijalle positiivisen mielikuvan ja josta löytyvät yhteystiedot ja tärkeät somekanavat Värien, kuvien ja sommittelun lisäksi, fontit tukevat yritysilmettä. Ennakkoon testatut ja hyviksi todetut, riittävän suuret tekstikoot ja rivivälistykset, sekä sopiva tekstimäärä/dia luovat osaltaan yleisöllesi miellyttävän kokemuksen. Teksti näkyy takarivillekin ja yleisö voi silmäillä tiukkaan kiteytettyä...

Yritysmaailmassa ja verkossa on viime aikoina käyty mielenkiintoista keskustelua siitä, onko käyntikortti enää nykypäivänä tarpeellinen. Moni kokee käyntikortin markkinoinnin ja verkostoitumisen välineenä vanhanaikaiseksi ja joidenkin mielestä yhteystiedot on mahdollista vaihtaa kätevämmin esimerkiksi LinkedInin kautta. Käyntikortti nähdään myös ylimääräisenä kuluna, sekä ympäristönsuojelun kannalta turhana paperin tuhlauksena. Perinteisen printin ja digitaalisuuden välillä ei kuitenkaan tarvitse, eikä kannata tehdä pois sulkevia valintoja, sillä molemmat vahvistavat ja tukevat tehokkaasti toisiaan. Jokaisella yrityksellä tulisikin olla edelleen sekä käyntikortit, että LinkedIn ahkerassa käytössä. Voiko perinteisellä käyntikortilla olla ominaisuuksia ja arvoja, jotka peittoavat digitaalisuuden? Monet meistä oppivat ja muistavat asioita visuaalisesti, osalle tuntoaisti on väylä, jolla asiat painuvat ja palautuvat mieleen parhaiten. Hyvin suunniteltu ulkoasu ja kädessä miellyttävältä tuntuva materiaali kertovat yrityksestä positiivista tarinaa ja vahvistavat muistijälkeä. Käyntikortti on kustannukseltaan pieni, mutta kokonaisuudessa kenties merkittävän tärkeä elementti, joka voi palauttaa henkilön tai yrityksen mieleen, joskus jopa vuosien päästä ja juuri tärkeällä hetkellä. Mieleen on voinut jäädä esimerkiksi logo, värit tai käyntikortin poikkeava muoto, jopa silloin kun itse henkilön tai yrityksen nimi ei enää muistu mieleen. LinkedInistä voi olla vaikea lähteä etsimään henkilöä puutteellisilla tiedoilla satojen kontaktien joukosta, mutta käyntikorttikansiosta tai pöytälaatikosta huolella talteen laitettu, mieleen jäänyt kortti löytyy. Onko digitaalinen sovellus aina nopea ja helppo verkostoitumistilanteessa? LinkedIn on kätevä ja saattaa pelastaa yhteystietojen vaihtamisen silloin, jos käyntikortti ei ole mukana. Kuitenkin...

Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median nopeasta ja kiihtyvästä virrasta on yhä vaikeampi nousta esille. Erottuakseen on julkaistava säännöllisesti ja monissa kanavissa. Useissa yrityksissä mietitäänkin, kuinka julkaisut saadaan tuotettua helposti, näkyvästi ja kustannustehokkaasti. Onko parempi hankkia ulkopuolista asiantuntija-apua huolehtimaan yrityksen visuaalisesta näkyvyydestä, vai voisiko joku talon sisällä suunnitella ja tuottaa materiaalia verkkoon edullisilla tai ilmaisilla kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmilla? Pystytäänkö säästämään kustannuksissa suunnittelemalla lehtimainonta ja printtimateriaalit itse muiden töiden ohessa? Jos yrityksellä on oman ydintoiminnan lisäksi käyttää resursseja uusien ohjelmien opetteluun ja materiaalien työstämiseen, on tiettyjä asioita joita yrityksessä voidaan hyvin tehdä itse. Perusasiat on kuitenkin tärkeää laittaa kuntoon ammattilaisen kanssa, jotta visuaalinen viesti saadaan kulkemaan vastaanottajalle yhtenäisenä ja mieleenpainuvalla tavalla. Perusasiat kuntoon graafisen suunnittelijan kanssa Visuaalisuus on yhä tärkeämmässä roolissa markkinoinnissa. Erottuakseen yritys tarvitsee paitsi näkyvyyttä, myös tunnistettavuutta. Hyvin suunniteltu, selkeä ja johdonmukaisesti toistuva yritysilme tunnistetaan kaikissa yhteyksissä. Hyvällä graafisella suunnittelulla luodaan haluttua mielikuvaa, parannetaan kaupan mahdollisuutta ja vahvistetaan yrityksen liikevaihdon kasvua. Yrityksen graafisen ilmeen perusasioihin kuuluvat minimissään logo, värit ja fontit. Näiden suunnitteluun tarvitaan graafisen suunnittelijan apua. Kun perusasiat on suunniteltu, ne tallennetaan graafiseen ohjeistoon. Graafinen ohjeisto toimii yritysilmeen manuaalina, josta on helppo myös yrityksen sisällä tarkistaa värikoodit, logon suoja-alueet ja fonttien leikkaukset. Yritysilmeen perusasioihin kuuluu myös määritellä, minkä tyyppisiä kuvia yrityksen julkaisuissa käytetään. Kuvilla on iso merkitys ja ennalta määritellyt, ilmeeltään yhtenäiset kuvat luovat sopivaa mielikuvaa, kertovat yrityksen tarinaa ja vahvistavat tunnistettavuutta Grafiikat ja kuvat...