Meiltä kysytään silloin tällöin, kuinka usein verkkosivut tulisi uudistaa? Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei ole olemassa, mutta kokemus on kuitenkin osoittanut, että kolmesta neljään vuotta on ollut useimmille yrityksille sykli, jolloin uudistukselle ilmenee tarvetta. Monesti yrityksen oma toiminta, toimintaympäristö tai asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet niin paljon, että sivujen sisällöt ja rakenne täytyy miettiä vastaamaan nykyistä tilannetta. Listasin alle kysymyksiä, joiden pohjalta voit miettiä, alkaako oman yrityksesi sivustolla tulla ”parasta ennen” -päiväys kohtapuolin vastaan. Ensivaikutelma sivustosta - onko sivuston ulkoasu tätä päivää? Sivuston design vanhenee auttamatta sivuilla kävijöiden silmissä muutamassa vuodessa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että eri aikakausilla on omat leimalliset tunnusmerkkinsä kaikessa muotoilussa ja ennen pitkää tämän päivän verkkosivujen designkin muuttuu retroksi. Ajan tasalla oleva sivusto kertoo yrityksen elinvoimaisuudesta, kun taas vanhan oloinen sivusto herättää kysymyksiä onko yritys toiminnassa tai kuinka sillä menee. Palveleeko sivuston käyttöliittymä edelleen sivustolla kävijöitä? Joskus yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaativat asioiden uudelleenjäsentelyä myös sivustolla. Jotta tärkeät asiat tulevat hyvin esille ja tarvittava tieto on helposti sivuston käyttäjien löydettävissä, sivusto tarvitsee usein rakenteellisia muutoksia. Onko sivuston sisältö ajan tasalla? Sisältö ei ehkä enää vastaa yrityksen nykyistä toimintaa ja tarjontaa. Sinne on kenties päivitetty pakolliset muuttuneet tiedot, mutta sisällön kehitys on saattanut jäädä muiden kiireiden jalkoihin. Onko hakukoneoptimointi ajan tasalla? Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä ja sitä tulisi kehittää ja seurata säännöllisesti. Kun tilanteet ja...