GRAAFISET KUVIOT
Käyttöliittymäsuunnittelu
28.05.2018

Viisi syytä tilata logo graafisen alan ammattilaiselta

Miksi käyttää rahaa logosuunnitteluun ja tilata logo graafisen alan ammattilaiselta, jos tarjolla on edullisia itseoppineita tekijöitä, logosuunnittelun verkkopalveluita ja kuvapankkeja? Yksinkertaisesti siksi, että logo ei ole kulu vaan sijoitus, joka loppuun asti mietittynä, hyvin suunniteltuna ja teknisesti oikein toteutettuna kirkastaa brändiä ja tuottaa yritykselle rahaa.

Ammattilaisen suunnitteluun kannattaa satsata samaan tapaan, kuin esimerkiksi palkkaamalla arkkitehti suunnittelemaan talo tai pihasuunnittelija suunnittelemaan piha. Lopputulos on ammattilaisen suunnittelun jäljiltä visuaalisesti, teknisesti ja käytännöllisesti toimiva, kun kaikki suunnittelun kannalta tärkeät seikat on otettu huomioon. Kannattaa myös huomioida, että arkkitehti ei ole graafinen suunnittelija, eikä graafinen suunnittelija pihasuunnittelija. Jokainen suunnittelun ala vaatii oman erikoisosamisensa.

Alla listattuna viisi tärkeää seikkaa, jotka on hyvä huomioida kun miettii, mille taholle antaa suunniteltavaksi yrityksen tärkeimmän ja näkyvimmän visuaalisen elementin.

1. Graafisen suunnittelun ammattilaisella on alan monipuolinen koulutus. Koulutukseen hän on päässyt tiheän hakuseulan lävitse, sillä ala on suosittu ja hakijoita usein moninkertaisesti opiskelupaikkoihin nähden. Tärkeänä valintakriteerinä ovat hakijan taiteelliset lahjat sekä ilmaisu- ja ongelmanratkaisukyky, jotka testataan oppilaitoksen järjestämissä pääsykokeissa.

2. Graafinen suunnittelija on perehtynyt opinnoissaan ja työelämässä suunnittelun sisällöllisiin merkityksiin, kaupalliseen näkökulmaan, ilmaisuun ja tekniseen toteutukseen. Ammattilainen tiedostaa, että logon ei tule olla vain tyylikkään näköinen ja miellyttää pääasiassa tilaajaa, vaan sen tärkein tehtävä on kertoa tarinaa, joka puhuttelee ja tavoittaa ennalta määritellyn kohderyhmän.

3. Ammattilaisen suunnittelema logo on loppuun asti hiottu yksilöllinen teos, joka on suunniteltu kestämään aikaa. Se on ennalta tarkkaan analysoitu, muotokieleltään harkittu ja se jättää yrityksestä mieleen painuvan ja selkeän muistijäljen.

4. Ammattilainen toteuttaa logoaineiston teknisesti oikein. Logosta löytyy tällöin oikeanlaiset versiot printtiin sekä nettiin. Skaalautuva vektorigrafiikkamuoto taipuu niin suureen tai pieneen muotoon kuin tarve vaatii, menettämättä tarkkuuttaan. Jos yrityksessä tulee tarvetta tekstiilipainatuksille tai autoteippaukselle, myös niihin löytyy oikeanlaiset valmiit aineistot.

5. Graafisen alan ammattilainen pystyy toteuttamaan logon lisäksi koko yritysilmeen sekä kaiken markkinointimateriaalin, mukaan lukien esimerkiksi käyntikortit, esitteet, lehdet ja verkkosivut. Suunnittelija tallentaa logon ja muun yritysilmeen tiedot kirjalliseen muotoon graafiseen ohjeistoon. Graafinen ohjeisto toimii manuaalina ja tärkeänä työkaluna, joka helpottaa yrityksen markkinoinnista vastaavan työtä.

Lue myös:
Vaikuta ja vakuuta logosuunnittelun keinoin

 

~

Päivi Hänninen

Graafisen alan asiantuntija, graafinen suunnittelija ja web designer. Studio Obran perustaja ja yrittäjä vuodesta 2006. Kahden jo aikuisikään ehtineen nuoren äiti.

Tilaa uutiskirje, jossa saat hyviä vinkkejä visuaaliseen markkinointiin liittyen, sekä linkin viimeisimpään blogiartikkeliini.Kirjoita vasemmalla oleva koodi

Blogiarkisto