Kannattaako yrityksen tuottaa markkinointimateriaalit itse?

Markkinointimateriaalien suunnittelu

Kannattaako yrityksen tuottaa markkinointimateriaalit itse?

Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median nopeasta ja kiihtyvästä virrasta on yhä vaikeampi nousta esille. Erottuakseen on julkaistava säännöllisesti ja monissa kanavissa. Useissa yrityksissä mietitäänkin, kuinka julkaisut saadaan tuotettua helposti, näkyvästi ja kustannustehokkaasti. Onko parempi hankkia ulkopuolista asiantuntija-apua huolehtimaan yrityksen visuaalisesta näkyvyydestä, vai voisiko joku talon sisällä suunnitella ja tuottaa materiaalia verkkoon edullisilla tai ilmaisilla kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmilla? Pystytäänkö säästämään kustannuksissa suunnittelemalla lehtimainonta ja printtimateriaalit itse muiden töiden ohessa?

Jos yrityksellä on oman ydintoiminnan lisäksi käyttää resursseja uusien ohjelmien opetteluun ja materiaalien työstämiseen, on tiettyjä asioita joita yrityksessä voidaan hyvin tehdä itse. Perusasiat on kuitenkin tärkeää laittaa kuntoon ammattilaisen kanssa, jotta visuaalinen viesti saadaan kulkemaan vastaanottajalle yhtenäisenä ja mieleenpainuvalla tavalla.


Perusasiat kuntoon graafisen suunnittelijan kanssa

Visuaalisuus on yhä tärkeämmässä roolissa markkinoinnissa. Erottuakseen yritys tarvitsee paitsi näkyvyyttä, myös tunnistettavuutta. Hyvin suunniteltu, selkeä ja johdonmukaisesti toistuva yritysilme tunnistetaan kaikissa yhteyksissä. Hyvällä graafisella suunnittelulla luodaan haluttua mielikuvaa, parannetaan kaupan mahdollisuutta ja vahvistetaan yrityksen liikevaihdon kasvua.

Yrityksen graafisen ilmeen perusasioihin kuuluvat minimissään logo, värit ja fontit. Näiden suunnitteluun tarvitaan graafisen suunnittelijan apua. Kun perusasiat on suunniteltu, ne tallennetaan graafiseen ohjeistoon. Graafinen ohjeisto toimii yritysilmeen manuaalina, josta on helppo myös yrityksen sisällä tarkistaa värikoodit, logon suoja-alueet ja fonttien leikkaukset.

Yritysilmeen perusasioihin kuuluu myös määritellä, minkä tyyppisiä kuvia yrityksen julkaisuissa käytetään. Kuvilla on iso merkitys ja ennalta määritellyt, ilmeeltään yhtenäiset kuvat luovat sopivaa mielikuvaa, kertovat yrityksen tarinaa ja vahvistavat tunnistettavuutta

Grafiikat ja kuvat tallennetaan eri medioihin soveltuviin tiedostomuotoihin jatkokäyttöä varten. Tiedostokansiosta löytyy aina sopiva versio, tarvittiinpa aineistoa lehti-ilmoitukseen, PowerPoint-esitykseen tai nettibanneriin.

Huolella laaditut graafiset askelmerkit auttavat niin ammattilaisia, kuin yrityksen työntekijöitä, käyttämään ja soveltamaan yritysilmettä oikealla tavalla. Graafinen ohjeisto ja oikeanlaiset työtiedostot eivät kuitenkaan riitä korvaamaan graafisen suunnittelijan tietotaitoa. Verkkosivut ja printtimateriaalit, joilla halutaan tavoittaa ja vakuuttaa oikeat kohderyhmät, tarvitsevat ammattilaisen ideointia, pohdintaa, visuaalista silmää ja oikeaoppista toteutusta.

Mitä materiaaleja sitten voi ja kannattaa tehdä yrityksen sisällä?

Hyvä nyrkkisääntö sille, mitä voi ja kannattaa tehdä yrityksen sisällä, ovat sellaiset materiaalit joita tuotetaan ja julkaistaan nopealla aikataululla. Tällaisia ovat esimerkiksi talon sisäiseen viestintään liittyvät pienimuotoiset julkaisut, verkkokauppojen tarjoukset ja sosiaalisen median, sekä verkkosivujen sisällöt. Tämän tyyppisiin julkaisuihin riittää hyvin graafisen ohjeiston tiedot ja ilmaisohjelmat, silloin kun sisällöntuotanto on muutoin kunnossa.