Miten saat verkkosivuillesi täydellisesti istuvat valokuvat?

Miten saat verkkosivuillesi täydellisesti istuvat valokuvat?

Verkkosivujesi visuaalisen ilmeen suunnittelussa laadukkaat valokuvat ovat ykkösasia. Kuvien laadusta ei todellakaan kannata tinkiä, sillä huonolaatuiset kuvat viestivät sivuilla kävijälle sekunnin kymmenesosissa negatiivisia mielikuvia. Mielikuvaa ei pelasta edes laadukas graafinen suunnittelu.

Parhaat ja laadukkaat kuvat verkkosivuillesi pystytään toteuttamaan käyttämällä ammattitaitoista valokuvaajaa ja ottamalla kuvat aidossa ympäristössä. Työn ääressä kuvatut henkilöt, palvelut ja tuotteiden valmistusvaiheet tuovat yritystäsi esille positiivisella ja elävällä tavalla.

Missä vaiheessa verkkosivuston valokuvat kannattaa ottaa?

Jotta kuvat saadaan istumaan sivustolle parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan valokuvausta varten yksityiskohtainen kuvaussuunnitelma, jonka laatii sivuston ilmeestä vastaava graafinen suunnittelija.

Valokuvia ei kannata kuvata ennen sivujen suunnittelun aloittamista, sillä ennakkoon otetut valokuvat rajoittavat sivujen suunnittelua ja aiheuttavat usein ylimääräistä päänvaivaa jo ihan pelkästään epäsopivien mittasuhteidensa vuoksi.

Oikea aika valokuvaukselle on, kun sivustolle on luotu rakenne, graafinen ilme ja sivuston sisältö on pääpiirteissään selvillä. Tällöin tiedetään minkä muotoisia kuvia tarvitaan mihinkin kohtaan sivustoa, mistä aiheista kuvia otetaan ja minkälaista tunnelmaa, asettelua ja värimaailmaa kuviin tavoitellaan.

Verkkosivujen kuvaussuunnitelma valokuvaajan, asiakkaan ja suunnittelijan apuna

Kuvaussuunnitelma toimii valokuvauksen käsikirjoituksena. Yksityiskohtaisen suunnitelman avulla graafinen suunnittelija, valokuvaaja ja asiakas kommunikoivat keskenään ennen kuvauksia ja kuvauksen aikana. Askelmerkit saadaan näin toimimaan yksiin ja kaikki osapuolet ovat kartalla halutusta lopputuloksesta ja toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään.

Paitsi että kuvaussuunnitelman avulla saada aikaan laadukkaat ja verkkosivustoon istuvat kuvat, sen avulla säästetään myös työtunteja itse kuvaustilanteessa sekä kuvankäsittelyn osuudessa. Huolella laaditun kuvaussuunnitelman ansiosta myöskään graafisen suunnittelijan ei ole tarpeellista olla paikalla kuvauksissa. Kun kuvia kuvataan paljon, on helppo hoitaa siirtymät joustavasti ja nopeasti kuvauskohteesta toiseen, ilman ylimääräistä säätöä.

Kuvaussuunnitelmaan kirjataan useita valokuvaukseen ja sivuston suunnitteluun liittyviä osa-alueita. Jokaisesta kuvasta laaditaan ohjeet kuva- ja tekstimuodossa. Alla listattuna asioita, joita kuvaussuunnitelmassa otetaan huomioon.

Kuvien formaatit. Verkkosivuilla tarvitaan yleensä sekä matalia vaakakuvia, että pystykuvia. On helpompaa ja kustannustehokkaampaa rajata kuvankäsittelyohjelmalla pois ylimääräistä taustaa, kuin rakentaa lisää vajaaksi jäävää kuva-alaa. Jokaisen kuvan mittasuhteet merkitään tarkasti kuvaussuunnitelmaan ja lisäksi valokuvaajaa ohjeistetaan ottamaan kuvat sellaiselta etäisyydeltä, että taustaa on riittävästi kuvauskohteen ympärillä.

Henkilöt, kuvausympäristö ja asettelu. Kuvaussuunnitelmaan merkitään kuvissa esiintyvät henkilöt sekä roolit joissa he esiintyvät. Kuvien henkilöiden, ympäristön ja elementtien keskinäisestä asettelusta laaditaan kuvamuotoinen tarkka ohje, jonka mukaan valokuvaajan on helppo toimia kuvauspaikalla. Myös valaistusolosuhteet otetaan ennakoivasti huomioon.

Vaatetus ja ja rekvisiitat. Kuvattavien henkilöiden vaatetuksen tyylillä ja väreillä on merkitystä sivuston yleisilmeeseen ja tunnelmaan. Vaatetus ja kuvauksissa tarvittava rekvisiitta mietitään ja hankitaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen kuvauksia.

Ilmeet ja katseen suunnat kuva kuvalta. Valokuvattavien henkilöiden ilmeillä ja katseen suunnalla on iso merkitys verkkosivuston valokuvauksissa. Ilmeen täytyy tukea sivuston tekstisisältöä ja tunnelmaa. Katseen suunta puolestaan on kytköksissä sivuston kuvien ja tekstien väliseen asetteluun.

Pois raivattavat esineet ja asiat. On helpompaa ja edullisempaa poistaa kuvattavalta alueelta esineitä ja asioita ennen kuvaustilannetta, kuin poistaa niitä jälkikäteen kuvankäsittelyllä. Valitusta kuvausympäristöstä poistetaan kuvaussuunnitelman mukaan häiritsevät elementit.

Aikataulutus. Aikataulu laaditaan niin, että kuvattavien kuvien määrä on oikeassa suhteessa kuvauksissa käytettävään aikaan ja valokuvaajalle jää myös riittävästi aikaa tutustua ympäristöön ennen kuvausten aloittamista.

Kun kuvaussuunnitelma on valmis, se käydään läpi graafisen suunnittelijan, asiakkaan ja valokuvaajan kesken. Tällöin asiat tarkentuvat, roolit valokuvauksiin valmistautumisessa selkiytyvät ja kaikki osapuolet voivat valmistautua kuvaustilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla.