Suunnittelemme ja toteutamme kuvituksia yritysten tarpeisiin.   Yksilöllisillä kuvituksilla saadaan lukijan huomio erilaisissa julkaisuissa, kuten esitteissä ja lehdissä, tai esimerkiksi SOMEssa.   Infografiikalla voidaan selkeyttää ja kiteyttää monimutkaistakin viestiä....