Suunnittelimme Carmeik Oy:lle uuden yritysilmeen ja freesasimme verkkosivut uuden ilmeen mukaisiksi. Uudistuksen perustana oli kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän uudistus, josta vastasi yhteistyökumppanimme Maineentekijät Oy.   Myös yrityksen uusi noutopalvelu konseptoitiin, ja suunnittelimme Norppa-noutopalveluksi nimetylle palvelulle sen ympäristöystävällistä tarinaa ilmentävän sympaattisen logon.   Yhtenä markkinointiviestinnän uudistuksen päätavoitteena oli tuoda yritys asiakkaille tutuksi ja helposti lähestyttäväksi. Panostimme laadukkaisiin valokuviin, jossa yrityksen omistajat esiintyvät luontevasti omana itsenään työnsä ääressä. Laadimme valokuvauksia varten tarkan kuvaussuunnitelman, jonka pohjalta Foto Bakery Oy:n Sanna Nuutinen kuvasi  verkkosivuille ja someen haluamamme kuvat.   Visuaalinen ja sisällöllinen uudistus on viety myös sosiaalisen median kanaviin, joissa se näkyy viikottain Facebook- ja Instagram-postauksina ja stooreina. Suunnittelemme ja toteuttamamme Carmeikin Instagram- ja Facebook-julkaisut avaimet käteen periaatteella kuvineen ja tekstisisältöineen, yritykselle ominaisella ja luontevalla tavalla.   Linkki verkkosivustolle: www.carmeik.fi          ...