Maineentekijät

Aihe
Logosuunnittelu, Verkkosivut, Yritysilme

Maineentekijät Oy uudisti palveluidensa konseptoinnin, ja samalla yritysilme uudistettiin vastaamaan 
yrityksen palvelutarjontaa ja tavoitteita.

 

Uudistuksen keskeisimpiä elementtejä oli logo, johon Maineentekijöissä haluttiin erityisesti panostaa. Siltä toivottiin rohkeutta, kekseliäisyyttä ja selkeyttä.

 

Pyrimme välttämään suunnittelussa epäkäytännöllistä matalaa leveää muotoa, ja päädyimme neliön malliseen formaattin, jossa yrityksen melko pitkä nimi on jaettu kolmelle riville.

 

Ajatusketjua sanasta ”maine” vietiin eteenpäin ilmaisuun ”maine kasvaa” ja siitä eteenpäin ”liikevaihto kasvaa”. Tältä pohjalta logon N-kirjain sai nousujohteisen kasvukäyrän muodon.

 

Logoehdotuksiemme joukossa oli myös origamilintu joka miellytti asiakasta. Siitä päätettiin muotoilla yrityksen graafinen elementti, johon koostettiin uusia yritysvärejä kantava lintuparvi.

 

Verkkosivuilta asiakas toivoi selkeyttä, helppokäyttöisyyttä ja raikasta ulkoasua. Yrityksen palvelut, referenssit sekä tekijät haluttiin tuoda hyvin esille.

 

Pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa kuvamaailmaa ja missä roolissa se tulisi olemaan. Tältä pohjalta valokuvaaja kuvasi ja toimitti uudet kuvat käyttöömme.

 

Jäsentelimme sivuston sisällön toimivaksi kokonaisuudeksi ja suunnittelimme ulkoasun uuden yritysilmeen mukaisella värimaailmalla ja elementeillä.

 

www.maineentekijat.fi