Sivustouudistus ja hakukonenäkyvyys – verkkosivuston ostajan opas

Sivustouudistus ja hakukonenäkyvyys - verkkosivuston ostajan opas

Sivustouudistus ja hakukonenäkyvyys – verkkosivuston ostajan opas

Sivustouudistus on yritykselle iso projekti, joka vaatii aikaa, vaivaa ja merkittäviä taloudellisia panostuksia. Kun sivustoprojekti on ajankohtainen, toivot varmasti, että se sujuu moitteettomasti ja lopputulos vastaa yrityksenne liiketoimintatavoitteita.

Tässä oppaassa käsittelen hakukonenäkyvyyden kannalta keskeisiä seikkoja sivustouudistuksessa ja kerron myös miten yrityksenne voi välttyä kohtalokkailta virheiltä, jotka vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen negatiivisesti.

Visuaalisesti houkuttelevasta ja teknisesti toimivasta verkkosivustosta tehokkaaksi myyntikanavaksi SEO:n avulla

Sivuston responsiivisuus on nykyään jo itsestäänselvyys lisääntyneen mobiilikäytön vuoksi, ja  yleisesti tiedetään että sivuston visuaaliseen ilmeeseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Nämä ominaisuudet palvelevat omalta osaltaan liiketoiminnan tavoitteita ja sivuston käyttäjää. Mutta mistä saada sivustolle riittävästi kävijöitä, jotta yrityksenne tavoitteiden mukaisia asioita alkaa tapahtua?

Verkkosivusto palvelee täysin yritystänne silloin, kun se houkuttelee haluamaanne kohdeyleisöä laadukkaalla ja käyttäjälle lisäarvoa tuovalla sisällöllä.

Potentiaaliset asiakkaat löytävät arvokkaan sisällön luo, kun sivusto saadaan sijoittumaan mahdollisimman korkealle hakutuloksissa.

Hyvä näkyvyys Googlessa vaatii usein merkittävän määrän hakukoneoptimointityötä (SEO-työtä). Työn määrä määräytyy pitkälti sen mukaan, kuinka paljon kilpailua toimialallanne on verkossa. Mitä haasteellisempi kilpailutilanne, sen enemmän toimenpiteitä tarvitaan.

Kuitenkin kohtalaisen pienilläkin SEO-toimenpiteillä voidaan saadaan joskus näkyviä parannuksia Googlen sijoituksiin, kun ne kohdennetaan oikein.

Mielestäni mikään sivusto, johon on panostettu, ei saisi jäädä optimoimatta. Vaivannäkö valuu hukkaan, silloin kun sivusto ei generoi yritykselle mitattavia tuloksia huonon hakukonenäkyvyyden vuoksi.

Mitkä ovat tärkeimmät seikat jotka vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen

Koska käyttäjä on hakukoneille aina kaiken keskiössä, ne palkitsevat käyttäjän tarpeita parhaiten vastaavat sivustot paremmilla sijoituksilla hakutuloksissa.
 
Nykyaikaisen hakukoneoptimoinnin keinoin pystytään löytämään ja parantamaan käyttäjäkokemukseen vaikuttavat sivuston kehitystä vaativat kohdat.
 
Tärkeimmät sivuston hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat seikat pääpiirteittäin:
 • sivuston indeksoitavuus
 • kävijän kysymyksiin vastaava, riittävän laaja ja laadukas sivustosisältö
 • oikein valitut ja kohdennetut avainsanat
 • sivuston sisäiset linkitykset ja call-to-action -painikkeet
 • sivustolle johtavat laadukkaat linkit (maksuttomat)
 • selkeät url-osoitteet
 • sivustokartta
 • sivuston latausnopeus
 • sujuva mobiilikäytettävyys (”mobile first” -ajattelu)
 • looginen hierarkinen sivustorakenne

Mitä eroa on hakukoneystävällisillä ja hakukoneoptimoiduilla sivustoilla?

Verkkosivujen uudistuksen yhteydessä puhutaan usein hakukoneystävällisistä sivustoista. On tärkeää huomata, että termi ei ole synonyymi hakukoneoptimoiduille sivuille, vaan kyseessä on kahdesta merkittävästi erilaisten toimenpiteiden tuottamasta lopputuloksesta.

Sivusto on hakukoneystävällinen silloin, kun verkkosivujen tekijä on omaa laajaa työkenttäänsä toteuttaessa huomioinut Googlen tekniset suositukset.

Hakukoneystävällisiä sivuja ei ole hakukoneoptimoitu, ja niiden sijoittuminen hakutuloksissa on pitkälti sattumanvaraista.

Hakukoneystävällinen toteutus on pohja muille hakukoneoptimoinnin toimenpiteille, ja sivustolta löytyvät usein esimerkiksi:

 • title tagit ja meta kuvaukset
 • sivujen otsikkotasot (tärkeimpänä H1-otsikot jokaiselle sivulle)
 • kuvien Alt-tekstit

Kaikki SEO-toimenpiteet lähtevät liikkeelle yrityksen tavoitteista ja ne perustuvat:

 • analytiikkaan
 • mitattaviin tuloksiin
 • tulosten seurantaan
 • jatkokehitykseen
 • raportointiin

Hakukoneoptimoinnin osa-alueita ovat esimerkiksi:

 • SEO Audit (sivuston ”terveystarkastus”)
 • avainsanatutkimus ja avainsanastrategia
 • kilpailija-analyysi
 • SEO-strategia

Sivustouudistuksen suurimmat riskit SEO-näkyvyyden kannalta

Sivustouudistuksen pahin mahdollinen skenaario on jopa vuosien aikana kertyneen hakukonenäkyvyyden menettäminen ikuisiksi ajoiksi.

Ennakoiva ja huolellinen varautuminen auttavat kuitenkin välttämään kriittiset vaaran paikat.

Yleisimmät ja pahimmat SEO-virheet, jotka uuden sivuston uudistuksen ja julkaisun yhteydessä tapahtuvat, ovat:

 • Sivuille on jäänyt indeksoitumiskielto, mikä estää Googlea löytämästä sivuja. Indeksoitumiskieltoa käytetään yleensä sivuston kehitysvaiheessa, kun ei haluta, että uusi sisältö löytyy Googlen hakutuloksista ennen julkaisua.

 • Sivujen uudelleenohjaukset ovat jääneet tekemättä. Kun sivuston yksittäisen sivun URL-osoite muuttuu, se tulisi ohjata uuteen sisältöä vastaavaan sijaintiin. Ilman ohjausta syntyy rikkinäinen linkki, ja sivu menettää nopeasti sen saavuttaman hakukonesijoituksen.

 • Sivustouudistuksessa on tehty SEO:n kannalta epäedullisia toimenpiteitä
  Verkkosivuston rakennetta ja sisältöjä on esimerkiksi yksinkertaistettu liiaksi, mikä vaikuttaa haitallisesti hakukonenäkyvyyteen tai on valittu vääränlainen, vaikkapa hitaasti latautuva alusta.

Missä vaiheessa sivustouudistusta hakukoneoptimointi on järkevintä tehdä?

Optimaalisin hetki hakukoneoptimoinnin aloittamiselle on heti verkkosivuprojektin alkuvaiheessa, ennen kuin sivustolle on laadittu rakennesuunnitelma, kirjoitettu tekstiä tai valittu julkaisujärjestelmä.

Kun hakukoneoptimoija otetaan mukaan projektiin jo varhaisessa vaiheessa, saadaan asiat kerralla kuntoon. Käyttöön saadaan ammattilaisen analysoimaa dataa, mikä mahdollistaa johdonmukaisen etenemisen.

Sivuston avainsanatutkimuksessa saadut tulokset esimerkiksi ohjaavat sekä tekstisisällön tuotantoa että sivuston rakennetta. Hakukoneoptimoija ohjeistaa sisällöntuottajaa, kuinka avainsanoja käytetään tekstissä ja antaa suosituksia verkkosivujen sivustorakenteesta SEO-näkökulmasta.

Avainsanatutkimuksessa saattaa joskus paljastua seikkoja, jotka vaikuttavat jopa liiketoiminnallisiin päätöksiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ne tulevat esille, sen nopeammin niihin voidaan reagoida.

Verkkosivuston julkaisujärjestelmän valinnalla ja sen ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus SEO-työhön. Esimerkiksi drag-and-drop-tyyppiset alustat ovat helppokäyttöisiä, mutta niissä saattaa olla rajoituksia SEO:n näkökulmasta.

Projektin alkuvaiheessa on tärkeää punnita huolellisesti hakukoneoptimoijan kanssa, mikä julkaisujärjestelmä on järkevä yrityksen liiketoiminnan kannalta, kokonaisuus huomioon ottaen.

Vaikka sivustoprojektin varhaisella, oikea-aikaisella hakukoneoptimoinnilla voidaan välttää ylimääräistä työtä ja jälkikäteen tehtäviä korjaustoimenpiteitä, optimoinnin voi silti aloittaa myös myöhemminkin.

SEO-työn tulosten seuranta

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteinen prosessi, jonka tulokset eivät näy välittömästi, vaan vaativat aikaa ja sitoutumista.

Suosittelen seuraamaan sivuston näkyvyyden kehitystä esimerkiksi Googlen ilmaisilla analytiikkatyökaluilla, kuten Search Console ja Analytics.

Tulosten säännöllinen seuranta antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti ja tehdä tarvittavia muutoksia, sivuston menestyksen varmistamiseksi pitkällä aikavälillä.

 

Päivi Hänninen
Artikkelin kirjoittaja on SEO-asiantuntija, web-designer ja graafinen suunnittelija