Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivujen suunnittelua asiakaslähtöisesti ja ammattitaidolla

Laadukkaasti suunnitellut ja hakukoneoptimoidut nettisivut

Teemme laadukasta ja huolellista nettisivujen suunnittelua, jossa huomioimme sivuston selkeän rakenteen, tyylikkään ulkoasun, teknisen toimivuuden ja tehokkaan hakukoneoptimoinnin (SEO). Näiden elementtien yhteisvaikutus tarjoaa sivuilla kävijöille käyttäjäystävällisen kokemuksen ja vahvistaa yrityksesi brändiä, sekä tukee yrityksesi markkinointia ja myyntiä.

Malli verkkosivujen responsiivisesta skaalautuvuudesta eri päätelaitteille. Kuvassa esimerkkinä Öström Perunatuotteen nettisivusto.

Miksi yritys tarvitsee nettisivut?

•   Nettisivut toimivat yrityksen kotina verkossa ja mahdollistavat että olennainen tieto tuotteista ja palveluista on aina helposti saatavilla.

•   Asiakas saa helposti yhteyden yritykseen

•   Sivuston kautta asiakkaalle välittyy luotettava mielikuva yrityksen toiminnasta ja arvoista

•  Kotisivuilla yrityksen verkkonäkyvyys on omissa käsissä ja suojassa somekanavien algoritmien vaihteluilta.  

Verkkosivujen suunnittelu pähkinänkuoressa

Verkkosivujen suunnittelun alkaa avainsanatutkimuksella joka auttaa ymmärtämään käyttäjien tarpeita ja suuntaamaan sisällöntuotannon oikeille raiteille. Tärkeät avainsanat vaikuttavat myös sivuston rakenteeseen ja navigointiin, parantaen käyttäjäkokemusta. Lisäksi avainsanat ovat kulmakivi hakukoneoptimoinnissa, parantaen sivuston näkyvyyttä hakukoneissa.

Avainsanatutkimuksen pohjalta päästään tekemään sisältösuunnitelemaa, jossa huomioidaan keskeiset hakusanat ja ilmaisut kohdeyleisön tarpeiden mukaisesti. Sen jälkeen määritellään selkeät tavoitteet, kuten brändin viestintä, palveluiden esittely tai tuotemyynti. 

 

Suunnitelmassa otetaan huomioon myös sivuston rakenne ja navigaatio. Lopuksi määritellään sisällön tyypit, kuten blogikirjoitukset, tuotekuvaukset tai oppaat, sekä niiden julkaisuaikataulu.

Nettisivuston käyttöliittymäsuunnittelussa sivustolle määritellään looginen ja helppokäyttöinen rakenne, joka ohjaa käyttäjää vaivattomasti tarvittavan tiedon äärelle. Tärkeät tiedot sijoitetaan harkiten, ja navigaatioelementit, kuten linkit ja valikot, suunnitellaan siten, että käyttäjä löytää etsimänsä luontevasti.


Sivuston responsiivisuus huomioidaan, jotta käyttöliittymä toimii saumattomasti eri laitteilla. Prototyypit testataan huolellisesti, jotta varmistetaan suunnitelman toimivuus ja käyttäjäystävällisyys.

Käyttöliittymäsuunnitelman pohjalle suunnitellaan sivuston graafinen ulkoasu, jossa otetaan huomioon brändin visuaalinen identiteetti.


Mikäli graafista identiteettiä ei ole entuudestaan määritelty, se voidaan suunnitella verkkosivujen suunnittelun yhteydessä ja hyödyntää jatkossa yhtenäisesti myös muissa markkinoinnin materiaaleissa. 


Suunnitelmassa valitaan väripaletti, typografia ja graafiset elementit, jotka heijastavat brändin persoonallisuutta ja viestiä. Kuvitukset, valokuvat ja muut visuaaliset elementit valitaan huolellisesti tukemaan brändin tarinaa. Layout-suunnittelussa varmistetaan visuaalinen yhtenäisyys ja selkeys.

 

Verkkosivuston teknisessä toteutuksessa sivuston rakenne ja toiminnallisuudet määritellään julkaisualustan tarjoamien työkalujen avulla. Teemojen muokkaus ja mukauttaminen sekä sisällön hallinta ovat keskeisiä osa-alueita WordPress-toteutuksessa.

 

WordPress minimoi koodaustyön tarpeen, mutta tarvittaessa koodaamme mukautetut toiminnot ja laajennukset tarpeiden mukaan.

Verkkosivuston testaus on olennainen vaihe varmistettaessa sivuston toimivuus ja käyttäjäystävällisyys.


Tarkastamme huolellisesti toiminnallisuuden eri päätelaitteilla, varmistamme linkkien ja navigointien sujuvuuden sekä responsiivisen skaalautuvuuden, jotta sivusto noudattaa käyttöliittymäsuunnitelmaa kaikissa tilanteissa. Näin varmistamme virheettömän ja saumattoman käyttökokemuksen kaikille käyttäjille.

Nettisivujen julkaisujärjestelmän valinta – WordPress vai jokin muu?

Suunnittelemme ja toteutamme verkkosivustoja pääasiassa WordPress-alustalle, mutta meillä on kokemusta myös useista muista julkaisujärjestelmistä.

 

Olemme valinneet WordPressin ensisijaiseksi alustaksi sen laajennettavuuden, helppokäyttöisyyden ja monipuolisen muokattavuuden ansiosta. Nämä ominaisuudet vastaavat erinomaisesti myös teknisen hakukoneoptimoinnin tarpeisiimme.

 

Sivuston julkaisujärjestelmän valinta lähtee asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Olennaista on harkita käyttäjäystävällisyyttä, laajennettavuutta ja tarvittavaa toiminnallisuutta.

 

Monipuolinen ja skaalautuva ratkaisu voi tukea pitkän aikavälin kasvua, kun taas helppokäyttöinen käyttöliittymä varmistaa vaivattoman päivittämisen ja ylläpidon. Päätös tulisi tehdä huomioiden sekä nykyiset että tulevat tarpeet.