Yritysilmeen suunnittelu – 3 sudenkuoppaa jotka voit asiakkaana välttää

Yritysilmeen suunnittelu – 3 sudenkuoppaa jotka voit asiakkaana välttää

Tarvitsetko yrityksellesi uuden brändi-ilmeen ja mielessäsi on tietty väri tai kuvio, jonka haluaisit ottaa suunnittelun lähtökohdaksi? Haluatko verkkosivuillesi uuden raikkaan ilmeen, mutta kuitenkin niin, että tietty kuva, josta edelleen pidät, säilytetään sivustolla?

Tässä artikkelissa kerron sinulle kolmesta sudenkuopasta, jotka sinun on asiakkaana hyödyllistä tietää, kun olet tilaamassa yritysilmeen suunnittelua.

Minulla on tapana kysyä asiakkaan omia alustavia ajatuksia heti suunnittelun alkumetreillä. Näin saan keskustelujen kautta runsaasti tärkeää tietoa, ideoita ja ajatuksia, joita voin hyödyntää projektissa. Joskus kuitenkin huomaan, että asiakkaan omaan ideointiin vaikuttavat vahvasti omat tunnepitoiset tai ulkopuolelta tulevat asiat, joita kutsun tässä yhteydessä sudenkuopiksi.

3 sudenkuoppaa ovat:

  • Omat mieltymykset
  • Ajankohtaiset trendit
  • Vanhasta irtipäästämisen vaikeus

Nämä kolme seikkaa eivät varsinaisesti haittaa suunnittelua, koska luon projektille tietyt selkeät raamit ja prosessit, joiden puitteissa etenen ideoinnin ja analysoinnin keinoin. Kuitenkin, jos vertaamme edellistä listaa alla olevaan, huomaamme, että etukäteen syntyneet toiveet eivät välttämättä kohtaa tärkeimpien suunnittelun lähtökohtien kanssa.

3 tärkeintä yritysilmeen suunnittelun lähtökohtaa ovat:

  • Yrityksen tavoitteet
  • Yrityksen kohderyhmä
  • Yrityksen tarina

Vaikka nämä kolme suunnittelun lähtökohtaa nivoutuvat tiukasti toisiinsa, haluan tässä yhteydessä korostaa erityisesti kohderyhmää. Kohderyhmä on juuri se ihmisryhmä, jota pyrimme graafisen suunnittelun keinoin tavoittamaan ja vakuuttamaan yrityksen palvelujen tai tuotteiden erinomaisuudesta. Visuaalinen viesti, joka muodostuu logosta, väreistä, fonteista, kuvista ja muista graafisista elementeistä kohdistetaan heille.

Yritysilmeen alkaessa hahmottua tavoitteiden asettamisen, kohderyhmän ja yrityksen tarinan tunnistamisen kautta, on asiakkaan helppoa ja perusteltua päästää irti niistä mahdollisista omista mielikuvista ja asioista, jotka eivät palvele asetettua tavoitetta.

Mitään ikävää ei kuitenkaan tapahdu jos tuot kaikki ideasi ja ajatuksesi rohkeasti esille. Se on pikemminkin toivottavaa. Omista ideoistasi saattaa löytyä se kaikkein säihkyvin timantti mikäli se vastaa suunnittelun markkinointiviestinnällisiä tavoitteita.

Jos haluat asennoitua yritysilmeen suunnitteluprojektiin avoimin mielin, omien ajatusten tunnistamisesta etukäteen saattaa olla sinulle hyötyä.

Tunnista omat mieltymyksesi

Vuosien varrella sinulle on muotoutunut omat lempivärisi, sekä sisustus- ja pukeutumistyylit joilla ilmaiset itseäsi. Nämä arjen visuaaliset ohjenuorat muodostavat työkalupakin, joka helpottaa omaan elämääsi liittyviä valintoja. Vahvat mieltymyksesi seuraavat sinua kuitenkin vaistomaisesti ja huomaamatta myös monille muille elämän alueille.

Suhtaudu kriittisesti trendeihin

Visuaaliset trendit saattavat tuoda lyhyellä tähtäimellä turvaa valinnoillesi, sillä ne ovat yleisiä ja laajasti hyväksyttyjä omassa ajassaan. Ajassa kiinni oleminen on myös trendien suuri heikkous, sillä niiden elinkaari on lyhyt ja ne heijastelevat pelkästään juuri tietyn oman aikansa ilmiöitä. Trendien käyttäminen suunnittelussa toimii parhaiten niillä toimialoilla, jotka toimivat itsekin nopeasti vaihtuvien trendien parissa.

Päästä irti vanhasta

Sinulla saattaa olla luontainen taipumus pitäytyä vanhoissa tottumuksissa ja turvallisilta tuntuvissa ratkaisuissa, vaikka ne eivät enää palvelisi tavoitteitasi. Vahvat tunnesiteet vaikeuttavat luopumista ja irti päästäminen saattaa aiheuttaa epävarmuutta. Uusille ideoille mahdollisuuden antaminen vaatii aikaa ja tietoista ajatusmallien muuttamista.